DEKRA logo

Meny

> Inloggning Besiktningswebb

Välkommen till apps.DEKRA.se

DEKRA Industrial svarar för DEKRAs kontroll - och besiktningsverksamhet. Vi är ackrediterade inom alla väsentliga områden och är rikstäckande med verksamheter på 19 orter från Luleå i norr till Malmö i söder. Utöver den obligatoriska kontroll- och besiktningsverksamheten arbetar vi med certifiering av kvalitetssystem och miljöledningssystem. Vi arbetar med CE-märkning, tekniska beräkningar, riskanalyser, oförstörande provning, materialteknik, utbildning mm och vi är det enda besiktningsföretaget i landet som kan utföra och samordna alla typer av besiktningar och därigenom svara för ett komplett uppdrag. Som anmält organ enligt olika EU-direktiv kan vi utföra EG-typkontroll och teknisk dokumentation, utfärda EG-typintyg samt sköta kontrollen av EG-försäkran om överensstämmelse.

Via besiktningsystemet på apps.dekra.se får DEKRA:s kunder tillgång till information om bl a besiktningsstatusen på de objekt som DEKRA har fått förtroendet att besiktiga.

Kontakta DEKRA? Adresser till alla våra kontor finns på DEKRA:s huvudwebb http://www.dekra-industrial.se/

Systemet är endast testat med webbläsaren Microsoft Internet Explorer version 6 - 8. För att systemet ska fungera krävs att bl.a. "cookies" tillåts av webbläsaren.